1971. gada filma “Sejas”

1971. gada Imanta Brila dokumentā īsfilma „Sejas”, kas aktualizē 60. gadu beigu – 70. gadu sākuma jauniešu problēmas. Filmā redzams viens no pirmajiem Rīgas hipijiem Ivars Priede (garmatains puisis, kurš runā ar milici), ar hipiju saukļiem apzīmētas Rīgas ēku sienas, hipiju dzīvoklis, galvenās pulcēšanās vietas, kadri no Liepājas Dzintara, iespējams arī no  Asaru estrādes pirms grupas Katedrāle uzstāšanās. Viens no galvenajiem jautājumiem, ko filma uzdod – vai gari mati ir radošas personības iezīme? Filma nekad neesot bijusi plaši rādīta, jo tomēr garmataini jaunieši tajā tika pozicionēti pārāk pozitīvi un rādīti ļoti daudz.

YouTube Preview Image